Aplikace pro internet / intranet / extranet

Nabízíme řešení.

 • Vybudování uživatelského rozhraní pro integraci různých aplikací a datových zdrojů při současném nasazení v intranetu i internetu.
 • Samostatné aplikace v intranetu i internetu včetně začlenění do portálu.

Příklady integrace a aplikací

 • CRM a SCM
 • Portál
 • Sběr dat po internetu
 • Publikování výstupů z MIS a EIS
 • Tvorba rezervačního systému

Řešení je určeno pro multiplatformní a heterogenní prostředí.

aplikační servery: IBM WAS, BEA, Oracle, …databázové servery: Oracle, DB2, MS SQL Server, …operační systémy: Linux, Windows, UNIX, z/OS, …HW platformy: IBM x, p a zSeries, INTEL, HP, SUN, …

Charakteristika řešení

 • 3-vrstvá architektura Klient – Aplikační server – RDBMS
 • založena na Sun JDK 1.3, J2EE 2.1, EJB 1.1
 • tlustý a tenký klient, EJB, JDBC, CORBA, JSP, applets, servlets Metodika vychází z metodiky Rational a z mnohaletých zkušeností s tvorbou software

Garance kvality řešení zahrnuje

 • rychlost vzniku
 • projektovou, provozní a uživatelskou dokumentace.
 • správa přístupů, protokolování transakcí
 • Error Message Management
 • správu verzí, změnové řízení
 • standardy

Kladen důraz na stránky

 • Přehlednost a jednoduchá obsluha
 • Rychlost odezvy aplikace
 • Konkurenční a transakční zpracování
 • Bezpečnost
 • Práci s velkými objemy dat

Comments are closed.