Distribuované řešení rozsáhlých agend

Nabízíme řešení komplexních distribuovaných systémů zpracování agend, např:

  • sběr a přenos dat do podnikových databází, datamining, interpretace a tvorba predikčních modelů pro vedoucí pracovníky
  • saldokonto, vystavování faktur, hlavní kniha, pokladny, bankovní styk
  • personalistika a mzdy
  • evidence majetku
  • firemní intranetová komunikace
  • automatický distribuční systém
  • redakční systémy
  • kompletní tvorba MIS

Nevytváříme unifikovaná řešení, každý projekt je pro nás specifický. Navrhujeme a realizujeme cenově efektivní řešení založené na vhodné kombinaci ověřených prostředků s maximálním využitím dosavadních investic zákazníka do informačních technologií a s dlouhodobou garancí spolehlivosti a kvality.

Preferujeme řešení založená na vícevrstvé architektuře a osvědčených relačních databázích. Podle potřeb zákazníka a konkrétních podmínek řešení ho koncipujeme jako centralizované nebo decentralizované, s více navzájem spolupracujícími databázovými i aplikačními servery, včetně případné realizace datových a komunikačních vazeb na jiné informační systémy.

Pro různé třídy uživatelů a různá komunikační prostředí navrhujeme odpovídající uživatelské rozhraní včetně způsobu komunikace v rámci intranetu, extranetu či internetu. Klademe důraz na jednoduchou obsluhu a poskytnutí maximálního uživatelského komfortu.

Každý systém by měl co nejlépe pokrýt stávající i nově vznikající potřeby zákazníků. Z toho důvodu považujeme dlouhodobější spolupráci se zákazníkem a jeho aktivní zapojení do projektu během celého životního cyklu za nezbytné. Jeho účast je vyžadována při specifikaci požadavků a stanovení koncepce řešení, při detailní analýze a zpracování datových a procesních modelů, při prototypingu dílčích úloh, při testování, ladění a implementaci, ale také při údržbě a rozvoji systému.

Kromě spolehlivosti dáváme důraz zejména na bezpečnost, nejenom v systémech, kde jsou zpracovávána citlivá data, kde se informační systémy využívají v rámci intranetu či jsou napojeny na internet. Bezpečnost se snažíme pojímat komplexně, tj. realizovat celý její životní cyklus – od analýzy rizik, přes bezpečnostní politiku, kvalitní implementaci systému včetně bezpečnostních mechanismů až po audit. Pro zajištění uvedených činností je k dispozici stabilizovaný kolektiv zaměstnanců.

Technologickou platformou řešení jsou produkty typu databázového systému MS SQL Server 2000, Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional, Internet Application Server. Uživatelské rozhraní je buď klasickou aplikací Win32 (MS Visual Basic 6.0, Borland Delphi) nebo tenký klient (webová aplikace). Platforma pracuje obvykle s distribuovanou architekturou, to znamená, že celkový systém se skládá z několika prostorově oddělených komponent propojených prostřednictvím protokolu TCP/IP (sítí LAN/WAN). Při realizaci je kladen důraz na interoperabilitu, platformní nezávislost, efektivitu, škálovatelnost, dodržování standardů a využití volně dostupných prostředků.

Využíváme moderní vývojářskou platformu .NET, která umožňuje rychle vyvíjet plnohodnotné aplikace Windows, webové služby i Web aplikace a budovat vícevrstevné distribuované systémy na úrovni korporací.

Samozřejmostí je propojení s MS Word, MS Excel, MS Access i MS Exchange a využití jejich služeb přímo v aplikaci, export dat do běžných formátů (TXT, XLS, HTML, RTF,…) či rozhraní ERP systémů pomocí ActiveX komponent.

Comments are closed.