Manažerské IS a databázové sklady

EMINET Praha poskytuje poradenské, analytické a programové služby pro vytváření datových skladů (DWH).

Pracovníci firmy mají bohaté zkušenosti s budováním datových skladů ve velkých českých firmách (viz. reference) a zaváděním níže zmíněných technologií na základě produktů SAS System a navazujících vnitropodnikových manažerských aplikací, zejména v poslední době tak populárních aplikací vnitrofiremních informačních systémů v rámci intranetu/internetu/extranetu.

Pracovníci disponují věcnými znalostmi problematiky především těchto oborů:

 • pojišťovnictví
 • bankovnictví,
 • finanční služby

V roce 1998 získali certifikaci SAS Certified Professional.

Technologie SAS System pro datové sklady umožňuje přímo nahlížet do dat téměř všech platforem a formátů (včetně SAP R/3), verifikovat je a transformovat na informace. Naši pracovníci mají praktické zkušenosti se všemi typy projektů, řešených v rámci datových skladů – od problematiky styku s provozními systémy firem a tvorbu konzistentních databází nad nimi po aplikace postavené na architektuře client/server a různé webové technologie na bázi tenký klient/tlustý klient (Java applety/aplikace, CGI scripty, servlety, JSP).

Řešené oblasti v rámci DWH:

 • Credit Analysis
 • CRM
 • ERP
 • MIS, EIS
 • OLAP, ROLAP, HOLAP
 • statistická analýza
 • Data Mining

Používané technologie:

 • SAS System
 • IIS
 • Java Script, Java
 • CGI, JSP
 • SAS SPD Server

Comments are closed.