Reference

Avon Automotive, a.s.

 • dodávka HW R/390
 • rekonstrukce výpočetního střediska
 • systémová podpora


BENZINA, a.s.

 • aplikační programování (MIS, platební styk)
 • dodávka HW S/390 9372 RA1 a P/390
 • rekonstrukce výpočetního střediska
 • systémová podpora


Česká pojišťovna, a.s.

 • kompletní řešení základních částí DW
  • kompletní řešení
  • správy pojistných smluv pro velká rizika ,
  • vazby na Home Credit,
  • částí jednotného obchodního systému,
  • sběru předložené produkce
 • aplikační programování (styk s ČKP, systém neživotního pojištění, systém životního
 • pojištění, provizní systém)
 • rezervační systém odboru korporátních klientů
 • dodávka HW S/390 Multiprise 3000 H70


ČEZ, a.s.

 • dodávka HW P/390


EZ VATECH Praha, a.s.

 • návrh, realizace a provoz ekonomických modulů: saldokonto, vystavování faktur, hlavní kniha, pokladny, bankovní styk, a další…
 • návrh, realizace a provoz mzdového systému


LOGICA, a.s.

 • systémová podpora OS/390 DB2 pro databázový server SAP R/3


Mitas, a.s.

 • metodika migrace VM/ESA do OS/390
 • příprava nástrojů pro migraci
 • systémová podpora
 • převzetí dat R&D od společnosti Continental
 • Tire Information System pro R&D ČGS Agro a.s.


Nestlé Food, s.r.o.

 • lokalizace a implementace ERP systému Impact Award, Moduly: Účetnictví (Hlavní kniha, Pohledávky, Závazky), Pokladna, Zásoby, Prodej, Analýza prodeje, Nákup, Sledování výrobních dávek


PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.

 • převzetí a inovace SW aplikace Tax Data Organizer
 • realizace nástroje Renamer


První investiční akciová společnost, a.s.

 • návrh, realizace a provoz IS fondů PIAS (vyhodnocení získatelů, styk s klienty, oceňování portfolia)


PVT, a.s.

 • analýza a realizace deseti základních modulů MIS IPB


Rubena, a.s.

 • dodávka HW P/390
 • rekonstrukce výpočetního střediska
 • systémová podpora


ŠKODA AUTO, a.s.

 • metodika migrace VM/ESA do OS/390
 • technologické vedení migračního týmu
 • konzultace – návrh databáze a migrace
 • příprava migračního prostředí a nástrojů

Comments are closed.